AKHLAK PRIBADI MUSLIMDitinjau dari sisi kepada siapa kita berakhlak, maka ada dua yang harus kita wujudkan, yakni akhlak pada Allah dan makhluk-Nya. Buku ini merinci dengan amat mudah, didukung oleh dalil yang jelas bagaimana akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada diri sendiri, kepada orang tua, suami-isteri, anak, tamu, tetangga, hingga akhlak kepada binatang dan lingkungan hidup, bahkan akhlak kepada orang kafir dan lawan jenis yakni lelaki pada perempuan dan sebaliknya. Semua terdiri dari 16 topik. Untuk lebih jelas, daftar isinya sebagai berikut:


DAFTAR ISI
Kata Pengantar
 1. Konsep Akhlak Islam
 2. Akhlak Kepada Allah
 3. Akhlak Kepada Rasul
 4.  Akhlak Kepada Diri Sendiri
 5. Akhlak Kepada Orang Tua
 6. Akhlak Kepada Anak
 7. Akhlak Suami Isteri
 8. Akhlak Kepada Sesama Muslim
 9. Akhlak Kepada Tetangga
 10. Akhlak Bertamu Dan Menerima Tamu
 11. Akhlak Kepada Anak Yatim
 12. Akhlak Kepada Orang Kafir
 13. Akhlak Penjual Dan Pembeli
 14. Akhlak Kepada Binatang
 15. Akhlak Kepada Lingkungan Hidup
 16. Akhlak Dalam Pergaulan Pria dan Wanita

Buku setebal 233 halaman ini dijual dengan harga Rp 25.000. Saya suka membahasnya dalam Majelis Taklim yang bersifat rutin. Pesan ke 08129021953, Email: ayani_ku@yahoo.co.id. Rek BSM 7012350478, BMI 3010008561. Wesel ke LPPD Khairu Ummah, Jl. Sumbawa No 7 Menteng Jakarta Pusat. Anda Pesan Kami Antar/Kirim
Tags: , ,

LPPD Khairu Ummah

Menjadi unsur dan wadah yang melahirkan konsep pengembangan dakwah, pembinaan umat dan lembaga keumatan serta pelayanan dakwah, pendidikan dan sosial menuju kejayaan Islam dan Umatnya.

0 comments

Leave a Reply